Energia wodna ma pod prąd

Czerwiec 19th, 2009

Budowana na Syberii, największa w historii Rosji, elektrownia wodna, może nie mieć klientów na swoją energię. Główny odbiorca – koncern Rusal, ograniczył zamówienia

W ostatni dzień kwietnia Oleg Deripaska, dyrektor i właściciel trzeciego na świecie koncernu aluminiowego Rusal, zażądał od budowniczych Boguczańskiej Elektrowni Wodnej (BEW) obniżenia kosztów o 18 proc.. Tylko pod tym warunkiem aluminiowy gigant będzie kupował z elektrowni prąd, dla swojej nowej syberyjskiej huty aluminium.

Rusal planował otworzyć nowy zakład na Syberii i zaopatrywać go w energię z nowej elektrowni jeszcze na początku minionego roku, gdy światowe ceny na aluminium wynosiły ok. 2500 dol/t. Deripaska podpisał wtedy umowę z państwowym koncernem Rusgidro, który zarządza elektrowniami wodnymi kraju. Rusal miał współfinansować dokończenie budowy elektrowni (m.in. dostarczyć turbiny), by rozpoczęła ona pracę w 2010 r.

Potem światową gospodarkę opanował kryzys. Ceny aluminium spadły o ok. 40 proc. do 1500 dol/t i Rusal zaczął mieć coraz większe kłopoty ze spłatą swoich zobowiązań. W listopadzie zadłużenie wynosiło ok. 14,3 mld dol. i oligarchę poratował Kreml. Na spłatę najpilniejszych zobowiązań Deripaska dostał rekordowy kredyt 4,5 mld dol. Niewiele to jednak pomogło, bo dzisiaj rosyjscy analitycy oceniają zadłużenie koncernu na 16,8 mld dol.. W tym roku na dokończenie Boguczańkiej elektrowni Rusal musi wyłożyć ok. 300 mln dol.

W tej sytuacji pod znakiem zapytania jest uruchomienie nowego zakładu na Syberii, tym bardziej, że energia z Boguczańskiej elektrowni będzie, w ocenie Deripaski, za droga, dla jego firmy. Oligarcha zarzuca Rusgidro nie kontrolowne wydatki i brak rachunku ekonomicznego na budowie. Dotychczas budowa pochłonęła 1,5 mld dol. a na dokończenie potrzeba jeszcze ok. 326 mln dol, z czego większość zapłacić ma Rusal.W połowie kwietnia oligarcha odmówił podpisania z Rusgidro 20-letniej umowy na dostawę energii z BEW. Tłumaczył, że obecnie trudno zaplanować zbyt produktów na tak długi okres, bowiem zależy on od sytuacji na światowych rynkach.

Budowana na Angarze od 30 lat (z prawie 10-letnią przerwą) elektrownia to największe przedsięwzięcie hydrotechniczne w historii Rosji. Moc docelowa to 3000 MW. 444 km od ujścia rzekę przegrodziła długa na 776 m i wysoka na 79 m betonowa tama. Pod wodą znalazło się 124 tys. ha lasów, z czego większość nie została wycięta, bowiem nie było technicznych możliwości transportu drewna. Zatopione zostało 76 tys. ha cennych torfowisk. Wszystko to grozi nie tylko zanieczyszczeniem sztucznego jeziora, ale także wyginięciem cennych gatunków ryb. Wiele kontrowersji wzbudza też wysiedlanie mieszkańców i sposób rekompensowania im poniesionych strat.

Obecnie największym problemem budowniczych są zaległe wypłaty dla firm podwykonawczych. Jak informuje Rusgidro, wynoszą one 776 mln rubli (22 mln dol). Jest jednak szansa na porozumienie, bo Rusgidro poinformowała, że obniży koszty o 11 proc., a Rusal zmniejszył cenę swojego aluminium poniżej światowych do 1380 dol/t i zaczął zarabiać na sprzedaży.

Rodzaje elektrowni wodnych

Czerwiec 3rd, 2009

Elektrownie wodne można podzielić na dwie kategorie:
1. Elektrownie z naturalnym dopływem wody:
• elektrownie regulacyjne – inaczej zbiornikowe, tzn. , że przed elektrownią znajduje się zbiornik wodny, który wyrównuje sezonowe różnice w ilości płynącej wody.
• elektrownie przepływowe, które nie posiadają zbiornika, więc ilość wyprodukowanej energii zależy od ilości wody płynącej w rzece w danym momencie.
1. Elektrownie szczytowo – pompowe, które znajdują się pomiędzy dwoma
Zbiornikami wodnymi – tzn. górny i dolnym. Te elektrownie umożliwiają kumulację energii w okresie małego zapotrzebowania na nią przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. Natomiast w okresie większego zapotrzebowania energia wyzwalana jest przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za pomocą turbin wodnych.
W gruncie rzeczy, jedynie pierwsza grupa elektrowni wodnych może być
zakwalifikowana do kategorii energii odnawialnych, gdyż elektrownie szczytowo – pompowe wymagają więcej energii na pompowanie wody niż zwracają jej do systemu energetycznego.
Inny podział elektrowni, tym razem ze względu na wielkość to:
• elektrownie duże o mocy zainstalowanej 10 MW i więcej
• elektrownie małe o mocy w przedziale 200 kW – 10 MW
• mikroelektrownie wodne poniżej 200 kW mocy
w polsce większe elektrownie wodne znajdują się min. Dębiu, Wocławku, Żarnowcu, Otmuchowie, Żarach, Solinie, Niedzicy. Położenie tych i pozostałych elektrowni obrazuje mapka, znajdująca się na następnej stronie.

Energia wodna. Ogólne informacje.

Maj 18th, 2009

Energia wodna jest to wykorzystywana gospodarczo energia mechaniczna płynącej wody. Współcześnie energię wodną zazwyczaj przetwarza się na energię elektryczną (hydroenergetyka, często oparta na spiętrzeniach uzyskanych dzięki zaporom wodnym). Można ją także wykorzystywać bezpośrednio do napędu maszyn – istnieje wiele rozwiązań, w których płynąca woda napędza turbinę lub koło wodne.

Przed wynalezieniem maszyn elektrycznych i upowszechnieniem elektroenergetyki energię wodną powszechnie wykorzystywano do napędu młynów, foluszów, kuźni, tartaków i innych zakładów przemysłowych. W latach 30. XIX wieku, w szczytowym okresie rozwoju transportu rzecznego, napęd wodny stosowano przy przemieszczaniu barek po pochylniach pomiędzy odcinkami kanałów na różnych poziomach (pochylnie takie zachowały się do dziś na Kanale Ostródzko-Elbląskim).

Energia wodna może być znacznie tańsza od spalania paliw kopalnych lub energii jądrowej. Obszary bogate w energię wodną przyciągają przemysł niskimi cenami elektryczności. W niektórych krajach o wykorzystaniu energii wodnej zaczynają decydować względy ochrony środowiska, przeważając nad kalkulacją cen.